Projekti, izbrani na 2. pozivu

Na 2. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani naslednji projekti, ki so tudi potrjeni s strani MGRT:

»Naložbe sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Povezava: http://www.eu-skladi.si/

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
20.10.2017 Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2 Občina Ilirska Bistrica IB, PI, PO 78.348,23 € 50.000,00 €
20.10.2017 Razvoj doživljajskih programov v parku vojaške zgodovine Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka PI 14.019,57 € 9.838,07 €
20.10.2017 Celostna urbana prenova mestnega jedra Postojne Občina Postojna PO 20.660,05 € 7.633,36 €
17.1.2018 Spodbutev kulturnega utripa v regiji Občina Pivka Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 98.715,08 € 50.000,00 €
17.1.2018 Vzpostavitev trajnostnega šotorišča za gibalno ovirane Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 69.532,89 € 47.191,25 €
6.3.2018 Razširitev dejavnosti Pensiona Patrik Patrik Križman s.p. Ilirska Bistrica 139.281,27 € 50.000,00 €
6.3.2018 Stare obrti za nove podjetniške priložnosti Občina Postojna Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 75.566,56 € 50.000,00 €