Projekti, izbrani na 1. pozivu

Na 1. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani naslednji projekti.

Projekti so sofinancirani  s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje.

 

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

 

 

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
1.9.2017 Obnova mlinskega kolesa Hodnikovega mlina in fasade Hodnik Kristijan, Trg maršala Tita 6, 6250 Ilirska Bistrica IB 38.606,14 € 29.713,45 €
1.9.2017 Premični tunel za jagode in maline in mulčer Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska Bistrica IB, PI 20.560,89 € 10.238,65 €
1.9.2017 Jahalne počitnice z lastnim konjem Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 Vremski Britof IB, PI 15.023,66 € 8.935,00 €
2.10.2017 Hop on – Hop off turistični prevoz RRA Zeleni Kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka IB, PI, PO 43.484,06 € 33.972,54 €
15.11.2017 Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14, 6250 Ilirska Bistrica IB 57.706,00 € 30.600,00 €
15.11.2017 Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna Kulturno društvo Kolut, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna IB, PI, PO 66.534,03 € 48.435,26 €
15.11.2017 Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska 3, 6230 Postojna IB, PI, PO 62.828,24 € 49.728,19 €
15.11.2017 Ureditev studia TV Galeja Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 6250 Ilirska Bistrica IB, PI, PO 55.331,29 € 39.292,64 €
15.11.2017 Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov pod blagovno znamko The Secret Village Jožef Gruden. s.p., Šmihel pod Nanosom 58, 6230 Postojna PI, PO 16.937,99 € 8.957,56 €