Interaktivni turizem za vse

Nosilec: LAS Notranjska
Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Občine izvajanja: Pivka
Predvidena vrednost operacije: 80.431,03 €
Znesek sofinanaciranja: 61.861,38 €

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 - 31.12.2019

Tematska področja:

- razvoj osnovnih storitev,

- ustvarjanje novih delovnih mest,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:
-povečanje dostopnost  za gibalno ovirane osebe; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti približali  fizično nedostopne lokacije,
- dostopnost do izginjajoče kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta zabeležena s pomočjo novih tehnologij in na ta način ohranjena za prihajajoče generacije.
Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.