Poziv za izbor članov Ocenjevalne komisije 2020

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom , je na podlagi sklepa 3. redne seje UO LAS z dne 3.6.2020 in 3. točke Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom, dne 1.7.2020 objavil JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA PETI JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IZ SLR LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM V OBDOBJU 2020-2022.

Namen javnega poziva je pridobiti neodvisne strokovnjake z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja z vidika prakse, zakonodaje (nacionalne in evropske), projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in mednarodnih projektov. Izmed prijavljenih kandidatov bo Upravni odbor LAS izbral pet članov za ocenjevanje vlog 5. javnega poziva.

Rok trajanja poziva je do petka 10. julija 2020, vse podrobnosti poziva pa so v priponkah. 

Na voljo so naslednji dokumenti: