5. poziv

Na 5. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom je bilo izbrano 7 projektov, ki so navedeni v spodnji tabeli in 3 skupni LAS projekti, ki so predstavljeni v rubriki "Skupni projekti".

Projekti so sofinancirani  s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje.

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
Eko krožna degustacijska pot treh občin RRA ZELENI KRAS, d.o.o. Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 65.748,74 € 46.701,88 €
Z naravo do novih eko storitev in produktov Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (občina Postojna) Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 66.477,82 € 49.939,42 €
Oblikovanje novega produkta – biti na konju RRA ZELENI KRAS, d.o.o. Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 64.121,63 € 47.414,83 €
Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica OŠ Košana Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 61.640,45 € 47.414,78 €
Ureditev ribnikov med Snežnikom in Nanosom Kmetija Kozlek, Milenko Oblak, Rozmanova 19, 6250 Ilirska Bistrica Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 65.610,00 € 49.998,29 €
Apiturizem in apiterapija – pomen ravnovesja kot prioriteta življenja, širšega okolja in sonaravnega turizma Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 65.427,38 € 47.409,13 €
Ustvarjalni vrtiljak Miška Bamija ZAVOD TV GALEJA Ilirska Bistrica Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 41.381,46 € 31.013,86 €