Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica (Kamnoseštvo)

Nosilec: OŠ Košana
Partnerji: Varstveno delovni center Koper, Enota Ilirska Bistrica (VDC) Granit Velenik, Edvin Velenik s.p. (Granit Velenik) Tjaša Poklar Kamnoseštvo Velenik, Suzana Velenik s.p. (Kamnoseštvo Velenik)
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 61.640,45 €
Znesek sofinanaciranja: 46.810,41 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2021- julij 2022

Aktivnosti projekta so zaradi corona virusa potekale nekoliko drugače, kot je bilo prvotno načrtovano, vendar so bili kljub temu vsi kazalniki in cilji projekta uspešno doseženi. In sicer:

- nakup strojev za omogočanje zelene proizvodnje pri podjetju Kamnoseštvo Velenik (fotovoltaična elektrarna, sistem za kroženje odpadne vode),
nakup polirnih in rezalnih strojev za obdelavo kamna za doseganje višje kvalitete izdelkov, 
- promocija poklica kamnosek na šolah v treh občinah Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici,
- ozaveščanje o poklicu kamnosek preko promocijskih dogodkov,
- razvoj novega produkta iz kamna in lesa v sodelovanju vseh partnerjev,
- integracija varovancev VDC na dogodkih izven zavoda,
- izučene veščine in pridobljeno znanje o kamnoseštvu pri učencih OŠ,
- razširitev osnovnega programa osnovne šole, uvajanje novega krožka in izdelava promocijskega filma o poklicu kamnosek,
- nabava materialov za delo, ki vpliva tudi dolgoročno na kvaliteto dela,
- nabava pripomočkov za delo, ki vpliva tudi dolgoročno na kvaliteto dela,
- predstavitev projekta na Dnevu odprtih vrat. 

Oglejte si film:

    Povezava na film: