Ureditev turističnih kapacitet in mreža turističnih ponudnikov

Nosilec: Dejan Šajina, Podgrad 11d, 6244 Podgrad
Partnerji: Patrik Križman s.p.
Občine izvajanja: IB
Predvidena vrednost operacije: 21.133,61 €
Znesek sofinanaciranja: 7.438,96 €

Operacija predvideva vzpostavitev in ureditev novih turističnih nastanitvenih kapacitet ter vzpostavitev mreže partnerjev turističnega sektorja, s katero bodo postavljene osnove za nadaljnji turistični razvoj širšega območja Podgrajskega podolja.
Z dvema glavnima aktivnostma: ureditvijo turističnih sob s sanitarijami (registracijo dejavnosti) in vzpostavitvijo mreže se bo operacija osredotočila na dva problema in sicer: pomanjkanje kvalitetnih nastanitvenih enot v Podgradu ter pomanjkljivo sodelovanje med turističnimi ponudniki v širši okolici Podgrajskega podolja, Brkinov, Čičarije In Matarskega podolja.
Z ureditvijo neizkoriščenega dela stanovanjske hiše bo prostor dobil nov namen. Turistična ležišča bodo omogočila dodaten vir zaslužka ter možnosti za nadaljnji razvoj celotnega območja. Slednjo problematiko bo nagovorila druga aktivnost, tj. vzpostavitev mreže partnerjev, ki bodo vzajemno sodelovali v promocijskih, trženjskih in organizacijskih aktivnostih. Pri temu bo šlo v prvem koraku za vzpostavitev omenjenega partnerstva z dvema ponudnikoma nastanitev in športnih aktivnosti, mreža pa bo stremela k rasti in dodatnemu razvoju.
S tem bo celotno območje dobilo nov produkt, ki bo omogočil povečanje prihodov domačih in tujih turistov ter posledično povečanje izvedenega števila nočitev. Ker gre pri turističnem sektorju za izredno povezanost različnih struktur, predlog operacije ponuja številne možnosti za nadaljnji razvoj, kot je npr. izdelava tematskih programov vezanih na bogato kulturno dediščino celotnega območja (škoromati…)