Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

Nosilec: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: TIC Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: IB
Predvidena vrednost operacije: 57.706,00 €
Znesek sofinanaciranja: 30.600,00 €

Pri načrtovani operaciji gre za spodbujanje razvoja podeželja skozi valorizacijo kulturne dediščine območja in hkrati ohranjanje kulturne dediščine skozi rekonstrukcijo partizanske bolnišnice Zalesje, katera je na tem mestu delovala v času 2. svetovne vojne.
Ostanki bolnišnice Zalesje ležijo na zahodnem delu Občine Ilirska Bistrica me vasjo Ostrožno Brdo in dolino Šmagurja. Gre za območje v osrčju Brkinov, katero je redko poseljeno in bogato z gozdovi. Zaradi odročne lege je bilo območje primerno za postavitev partizanske bolnišnice, katera je v brkinskih gozdovih ostala skrita pred sovražnikom.
Namen prijavljene operacije je obnoviti nekatere objekte partizanske bolnišnice v skladu z zgodovinskimi viri in pričevanji nekdanje posadke ter s tem pridobiti edinstven spomenik humanitarne dejavnosti pa tudi turistično točko, katera bo namenjena osveščanju o preteklosti ter spodbujanju turističnega razvoj območja, zlasti vasi Ostrožno Brdo, Prelože, Pregarje, Rjavče, Suhorje in zaselka Šmagur.
Na območju bolnice Zalesje bodo obnovljeni trije objekti – kuhinja, baraka za ranjence in operacijska baraka, objekti bodo opremljeni z repliko tedanjega preprostega pohištva ter opremljeni z razlagalnimi tablami. Med objekti bo urejena povezovalna pot, postavljene bodo usmerjevalne table ter izdelana brošura za promocijo ter osveščanje o pomenu te točke.
Urejena bolnišnica Zalesje bo vključena v turistično ponudbo občine in bo promovirana skozi aktivnosti TIC Ilirska Bistrica ter skozi delovanje Premske enote pokrajinskega muzeja v Kopru. Obe ustanovi bosta sodelovali kot partnerja pri operacij ter bodo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovale pri oblikovanju ponudbe ter oblike in besedil pri razlagalnih tablah, brošuri in drugih gradivih.
Po zaključku projekta bo bolnišnica upravljana s strani TIC Ilirska Bistrica, vključena bo v načrtovano tematsko kolesarsko pot, katera bo povezala Zalesje z mestom Ilirska Bistrica ter parkom vojaške zgodovine v Pivki.