6. poziv

Na 6. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani 4 projekti, ki so navedeni v spodnji tabeli.

»Naložbe sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Povezave: www.eu-skladi.si

 

Seznam projektov: