Revitalizacija mestnega jedra Pivke.

Nosilec: Kragul d.o.o. PE Kavarna
Partnerji: Glasbeno društvo Viola, TIC Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 62.497,84 €
Znesek sofinanaciranja: 49.998,27 €

Namen je urediti nove turistične kapacitete v obliki hostla in turistično Info točko za promocijo turistične ponudbe na območju LAS. Operacija bo zaradi uvedbe nove dejavnosti ustvarila delovno mesto.
Preko razvoja inovativnih kulturnih programov bo prispevek k večji družbeni povezanosti (tudi ranljivih skupin) in sodelovanje med lokalnimi ponudniki, prebivalci.
Prispevek operacije bo tudi na področju varstva okolja in ohranjanja narave, saj bodo v okviru ureditve hostla narejene določene prilagoditve (npr. vgradnja toplotne črpalke, menjava oken, mila za polnjenje, upcycling oprema, ločevanje odpadkov, opozorilni napisi za manjšo uporabo vode). Z aktivnostmi  v okviru operacije, bo le-ta ključno prispevala k uresničevanju strategije SLR.

Dolgoročna cilja operacije sta spodbuditi podjetniško aktivnost  in vzpostaviti pogoje za odpiranje novih delovnih mest, ki bodo rezultat ureditve hostla in prispevati k vzpostavitvi pogojev za večjo družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva - kar bodo dosegli z organizacijo kulturnih dogodkov. Posledično bo operacija pripomogla k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin.

Operativni cilji operacije so:
- urediti in odpreti nove turistične kapacitete (4 sobe s kopalnico, skupna kuhinja in jedlinica) - hostel,
- vzpostaviti Info točko za goste in druge turiste,
- oblikovati in organizirati 7 kulturnih dogodkov (med njimi  jih bo 6 v Stari kavarni Pivka) z namenom popestritve kulturnega dogajanja na območju, ki ga pokriva LAS med Snežnikom in Nanosom,
- spodbuditi povezovanje lokalnih ponudnikov, umetnikov, kulturnikov