4. poziv

Na 4. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani naslednji projekti, ki so tudi potrjeni s strani MGRT:

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
11.6.2020 Igra nas povezuje. DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in poslovne storitve Jerneja Sojer Smerdu s.p. Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 67.322,54 € 47.939,62 €
11.6.2020 Kette nas povezuje. Glasbeno društvo Viola Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 65.221,09 € 49.999,78 €
11.6.2020 Revitalizacija grajskega parka Haasberg Občina Postojna Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 81.074,13 € 44.145,00 €
18.8.2020 Revitalizacija mestnega jedra Pivke. Kragul d.o.o. PE Kavarna Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 62.497,84 € 49.998,27 €
18.8.2020 Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom. JUDTZ Pivka 63.280,19 € 45.590,33 €
18.8.2020 Sovič; primestni gozd z razgledom. Občina Postojna Postojna 104.936,20 € 50.000,00 €