Wellness in relax center Marancana

Nosilec: MARACANA, relax center d.o.o.
Partnerji: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, N.T.A. Tibor Pranjić s.p., Društvo za življenje Il.Bistrica
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 82.538,70 €
Znesek sofinanaciranja: 54.772,92 €

Na območju Ilirske Bistrice ni primerne ponudbe centrov za dobro počutje, prav tako se določene aktivnosti (fitnesi) izvajajo na različnih lokacijah, zato bo podjetje Maracana uredilo celosten center z ponudbo različnih storitev, ki zajemajo boljše počutje prebivalstva. Z povezovanjem Bolnišnice Postojna, ki želi v svojem objektu urediti predavalnico, ki bi omogočila boljše pogoje za izobraževanje nosečnic, mladih mam in družin v okviru šole za starše. Gre torej za občutljivo populacijo ženske (nosečnice) in gre za poudarjanje in vzgajanje za zdrav življenjski slog, ki ga bodo izvajali tudi pri ostalih partnerjih projekta - vsak v okviru svojih storitev, vendar pa povezano z izmenjavo uporabnikov na različnih lokacijah.


Cilji operacije:
- ureditev funkcionalnega vstopa, terase in sprejemnice v relax centru,
- ureditev predavalnice z video in audio opremo za izvajanje predavanj,
- izvedba predavanj in osveščevalnih delavnic za različne ciljne skupine,
- postavitev spletne strani,
- nakup primerne opreme za izvajanje storitev dobrega počutja,
- nove storitve in programi v okviru partnerstva


Rezultati operacije:
Podjetje Maracana d.o.o. bo:
- uredilo primeren dostop (stopnišče) do vhoda v Relax center,
- uredilo bo vstopno in sončno teraso, ki bo namenjena tudi počitku uporabnikov centra,
- uredilo bo sprejemnico centra za boljše in urejeno sprejemanje obiskovalcev.
Bolnišnica Postojna bo:
- opremila predavalnico z video in audio opremo za izvajanje predavanj za nosečnice v okviru šole za starše.
- Izvededelavnice; šest sklopov po 8 predavanj v vsakem sklopu.
Partner N.T.A. Tibor Pranjić s.p. iz Pivke bo:
- izdelal spletno stran s predstavitvijo programov.
Društvo za življenje iz Ilirske Bistrice bo:
- z nakupom masažne mize in ultrazvočnega aparata izboljšalo storitve na področju medicinske masaže in psihološke energijske terapije.