Podjetnost in podeželje

Nosilec: Zavod znanje Postojna
Partnerji: OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Pivka, Kreaktiva multimedijsko ustvarjanje Doris Komen Horvat s.p., MCP Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 58.418,53 €
Znesek sofinanaciranja: 36.337,04 €

Operacija bo spodbujala razvoj kreativnih poslovnih idej, ki bodo inovativno naravnane in bodo naslavljale okoljske in družbene izzive v okolju. S povezovanjem različnih akterjev bomo v projektu pripravili inovativni model spodbujanja podjetnosti mladih; osnovnošolcev in mlajših odraslih, do 29. leta starosti, ki so brezposelni.
Cilji operacije: Zagotavljati dolgoročno spodbudo pri krepitvi podjetniških kompetenc pri vseh navedenih ciljnih skupinah in na ta način prispevati k rasti podjetniških iniciativ na območju. S tem pa povečati tudi možnost za nastanek novih podjetij in krepitev gospodarske vključenosti mladih.

Namen operacije:

-spodbuditi razvoj kreativnih poslovnih idej, ki bodo inovativno naravnane in bodo naslavljale okoljske in družbene izzive v okolju,
- vzpostaviti sistemski pristop k spodbujanju podjetnosti osnovnošolcev in mlajših odraslih, do 29. leta starosti, ki so brezposelni. Namen operacije je naučiti te ciljne skupine in tiste, ki jih k novemu znanju vodijo (učitelje in svetovalce v različnih organizacijah, ki sodelujejo v projektu) razvijati podjetniške ideje do mere, da lahko svoje ideje udejanjijo, jih predstavijo trgu oz. jih razvijejo do te mere, da lahko ustanovijo lastno podjetje in nadaljujejo samostojno podjetniško pot. Na ta način se na dolgi rok povečuje zaposlitvene možnosti mladih, poleg klasičnih zaposlitvenih poti,

Rezultati operacije:
- izdelan letak s predstavitvijo projekta in procesa spodbujanja podjetnosti učečih se (mladih in brezposelnih),
- izvedba zaključnega regijskega dogodka z namenom predstavitve dodelanih prototipov in podjetniških iniciativ učečih se,
- izdelani promocijski izdelki (USB, majice, zvezki, pisala ...),
- pripravljena (didaktična) gradiva in metode za spodbujanje podjetnosti učečih se,
- izvedba usposabljanja s predstavitvijo poslovnih modelov, gradiv, pedagoških modelov,
- izvedeno individualno in skupinsko mentoriranje učiteljev,
- izvedena zasnova projektnih idej (npr. prek start-up vikendov, hackatonov itd.) in oblikovanje podjetniških skupin,
- izvedene delavnice za pripravo celovitih poslovnih modelov,
- izvedba regijskega tekmovanja za predstavitev oblikovanih podjetniških idej