(DO)živi v urbanem okolju

Nosilec: Tomaž Penko s.p.
Partnerji: Zavod za turizem Pivka, Saša Zidar s.p., Ribiška družina (RD) Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 71.233,42 €
Znesek sofinanaciranja: 53.995,69 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

(Do)živi v urbanem okolju je operacija, ki izhaja iz trajnostnega turizma, saj se bodo združili štiri partnerji iz treh sektorjev, katerih skupne vrednote so aktivno življenje, trajnost in narava. Partnerji bomo vsem ljubiteljem gibanja v naravi ponudili aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa v urbanem okolju mest Pivka, Ilirska Bistrica in Postojna ter na podeželju v urbanem okolju vasi Planina. Pomen kolesarjenje in z njim povezan kolesarski turizem sta v porastu, kar dokazuje visoka prodaja koles v Evropski uniji in v Sloveniji.

Cilji operacije:
preko izvirnih, butičnih in inovativnih doživljajskih produktov spodbuditi gibanje ter omogočili spoznavanje naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti v urbanem okolju Zelenega krasa, na področju LAS med Nanosom in Snežnikom, za lokalno prebivalstvo, šolarje in turiste. Partnerji operacije bomo ustvarili minimalno tri inovativne programe na področju turizma v urbanem okolju, kar bo dodatno obogatilo turistično ponudbo destinacije, področja. Nova turistična ponudba bo omogočila, da se bodo obiskovalci območja dlje zadržali na urbanih območjih. S partnerstvom se bomo medsebojno promovirali in postavili temelje za nadaljnjo medsebojno sodelovanje. Namen operacije operacija »(Do)živi v urbanem okolju« je tudi ustvariti eno novo delovno mesto, usposobiti enega novega licenciranega kolesarskega vodnika in oblikovanje enega novega izobraževanja mladih o biotski raznovrstnosti voda in okolice v urbanem okolju.


Rezultati operacije:
- razvoj in oblikovanje 4 novih produktov,
- priprava CGP za novi doživljajski produkt,
- izdelava spletne strani in videa,
- izdelava skupnega letaka, oblikovanje produkta- izobraževalnih veselic uric za ribiče otroke,
- pridobitev licence za kolesarskega vodnika, nakup opreme