LAS zaključil s sklopom delavnic namenjenim pripravi SLR

 

četrtek, 20. april 2023

Včeraj je bila izvedena še 3. delavnica namenjena pripravi SLR, v katero so bili vključeni deležniki iz terena.

Z željo:

- spodbuditi nadaljnji razvoj območja, ki ga pokriva LAS,

- dvigniti kakovost življenja,

- ohraniti poselitev in življenje na podeželju,

smo v pripravo Strategije lokalnega razvoja vključili prebivalce vseh treh občin. V mesecu marcu in aprilu smo uspešno izvedli 3 delavnice; v Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici, z naslovom "Izzivi podeželja med Snežnikom in Nanosom". Na delavnicah smo skupaj z udeleženci izpostavili področja, na katerih je zaznati primankljaj pa tudi področja ki jih bo potrebno vključiti v načrte delovanja v prihodnjih letih. Smo pa pridobili tudi veliko vaših projektnih idej, predstavljenih možnosti za sodelovanje in usmeritev za nadaljni razvoj obmoćja. 

Veseli nas, da ste nam pomagali pri vsebinah, ki bodo zajete v novi SLR, katere osnutek bo delovna skupina pripravila do meseca junija. Osnutek vam bomo predstavili in ga na podlagi vašega mnenja še izboljšali/dopolnili.