LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2014-2020

 

Ponedeljek, 6. marec 2023

Programsko obdobje 2014-2020 je zaključeno zato smo na LAS-u pripravili analizo učinkov in pregled rezultatov delovanja.

Na LAS-u smo pregledali in analizirali preteklo obdobje, v katerem smo dosegli lepe rezultate ter dosegli cilje, ki smo jih postavili skupaj z vami.


V pripetih dokumentih smo v pregled strnili:

- Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v LAS med Snežnikom in Nanosom
- Analiza izvedenih projektov
- Analiza učinkov
- Pregled tematskih področji

Hkrati pa vas vabimo, da se nam v mesecu marcu (o točnih datumih vas še obvestimo) pridružite na delavnicah, na katerih bomo zbirali vaše predloge in usmeritve za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2021-2027, ki bo tudi podlaga za prihodnje javne pozive za prijavo projektov.
 

Na voljo so naslednji dokumenti: