Zaključila se je operacija »SOCIALNO PODJETJE«

 

Petek, 22. julij 2022

Z otvoritvijo novega distribucijskega centra na Kmetiji Slavec v Knežaku, se je v juniju zaključila skupna operacija LAS med Snežnikom in Nanosom, ki je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (program CLLD) in v okviru katerega je ustanovljeno tudi socialno podjetje.

V okviru izvajanja operacij Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS med Snežnikom in Nanosom, je vodilni partner LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in različni partnerji, med katerimi so tudi lokalne skupnosti (občine), sodelovali pri izvajanju različnih aktivnosti pri zagotavljanju boljše oskrbe z lokalnimi pridelki in proizvodu na območju LAS. Doseženi rezultati že izvedenih operacij kažejo potrebo po zagotavljanju organiziranja enotne ponudbe in zadostnih količin lokalnih proizvodov, kar je neposredno povezano z zasebno iniciativo in s tem zagotavljanjem trajnosti.
Eden izmed zastavljenih ciljev SLR LAS med Snežnikom in Nanosom je bil tudi vzpostavitev socialnega podjetništva, pri čemer se vse bolj izpostavlja problematika vključenosti socialnih podjetij v razvojne možnosti območja LAS. Na osnovi izkazanega interesa se je podpora ustanovitvi socialnega podjetja izkazala kot prednostni ukrep izvajanja SLR LAS, zato je LAS podprl pobudo Gregorja Slavca po izgradnji distribucijskega centra lokalnih produktov in posledično ustanovitve socialnega podjetja.
Gregor Slavec je mladi prevzemnik kmetije SLAVEC iz Knežaka, ki svojo dejavnost redno nadgrajuje in izpopolnjuje. V skrbi za obstoj kmetije je tudi ekološko odgovoren kmet, ki želi svoje izdelke ponuditi neposredno; uporabnikom v bližini. Prizadeva si tudi za promocijo pomena lokalne hrane, zato je svoj razvoj videl v odprtju socialnega podjetja, ki bi omogočilo lažje povezovanje med kmetom in kupcem na eni strani ter ranljivimi skupinami na drugi strani. Prav tu sta LAS in Gregor Slavec našla skupni interes in se odločila za skupni projekt, v okviru katerega je bilo ustanovljeno socialno podjetje in distribucijski center za lokalne produkte. V ta namen se je Slavec povezal z sedmimi zainteresiranimi kmetijami na območju LAS, pri čemer gre za regijsko prepoznavnost in povezovanje pri skupnem nastopu na trgu, katere osnovna cilja sta neposredna prodaja kupcem in zagotavljanje oskrbe javnih ustanov ter zainteresiranim ponudnikom gostinskih in namestitvenih storitev. Posledično se bo z povečano prodajo vzpostavila tudi potreba po večji proizvodnji kmetijskih oz. lokalnih pridelkov in na ta način dosegla večja ekonomska moč lokalnih pridelovalcev.
Aktualna situacija z epidemijo Covid 19 je bistveno posegla na trg lokalne oskrbe in kaže na potrebo lažje komunikacije med pridelovalci, prodajalci in kupci lokalnih proizvodov, zato se je v okviru operacije postavila tudi spletna trgovina na strani http://www.kmetija-slavec.si/,  ki bo poleg same prodaje omogočala tudi naročanje in dostavo željenih lokalnih produktov do porabnikov.
Distribucijski center Kmetije Slavec je odprt vsak dan v tednu – v ponedeljek, torek in četrtek med 10,00 – 17,00 ure, sreda in petek med 12,00 in 18,00 uro, v soboto dopoldne med 9,00 in 13,00 uri in še dodatno v nedeljo med 15,00 in 18,00 uro. Vabljeni k obisku in nakupu lokalnih produktov.

logotip ovce kokoši čebelnjak center