Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine

Nosilec: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Občine izvajanja: Pivka
Znesek sofinanaciranja: 9838,07 €

VSEBINSKO POROČILO »Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine«
V Parku vojaške zgodovine smo v zadnjem času zaznali vedno večje povpraševanje obiskovalcev po doživljajski ponudbi, ki se vse bolj uveljavlja kot ena izmed priljubljenih oblik sodobnega turizma. Park skupaj s podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, kaverno iz obdobja I. svetovne vojne, ostankom sistema strelskih jarkov v neposredni bližini kompleksa in okoliškimi gozdovi ter travniki ustvarja ugodne predpogoje za vzpostavitev tovrstnih programov, v sklopu katerih bi imeli obiskovalci možnost odkrivati bogato vojaškozgodovinsko dediščino kraja na podlagi lastne izkušnje.
V skladu s povpraševanjem in sodobnimi smernicami razvoja turizma smo zato v Parku vojaške zgodovine, v okviru projekta »Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine«, redno muzejsko ponudbo nadgradili z doživljajskimi turističnimi programi, ki temeljijo na izvedbi animirane doživljajske avanture na prostem.
Razvili smo eno novo storitev – novo obliko doživljajskega turizma in  dva nova tematska (vojaško obarvana) programa – teambuilding za zaključene skupine in rojstnodnevna zabava za najmlajše. V sklopu operacije smo:
- pregledali in pripravili teren v okolici muzejskega kompleksa, kjer se bodo odvijali programi;
- preverili cene opreme in storitev na trgu;
- kupili vso potrebno opremo in naročili izvedbo potrebnih storitev;
- pripravili scenarij za vsak program posebej;
- ga testno preizkusili; 
- pripravili in oblikovali promocijski material;
- pripravili zaključno poročilo.
Namen operacije je bil tudi spodbuditi k sodelovanju vse zainteresirane deležnike, ki se ali pa bi se želeli v bodoče ukvarjati s turistično ponudbo (od lokalnih turističnih vodnikov do gostinskih ponudnikov in kmetov z dopolnilno dejavnostjo). Zato smo v okviru operacije izvedli tudi dve delavnici, in sicer:
- delavnico »Kako registrirati turistično dejavnost«, kjer so bili udeleženci seznanjeni z vsemi osnovnimi informacijami za vzpostavitev nove potencialne podjetniške poti;
- delavnico »Predstavitev turistične ponudbe Parka vojaške zgodovine (teoretični in praktični del)«, na kateri je bilo udeležencem predstavljeno delovanje Parka, možnosti sodelovanja, nato pa so se skupaj z vodnikom sprehodili skozi muzejske zbirke in razstave.
O programih:
Za kolektive zaposlenih in druge zaključene skupine smo razvili privlačen teambuilding program z elementi igrifikacije na osnovi vohunsko-vojaške igre. Teambuilding program z namenom krepitve kolektivnega sodelovanja od udeležencev zahteva reševanje širokega nabora zapletenih nalog, od poznavanja vojaških veščin in veščin preživetja v naravi pa do oskrbe poškodovanih in reševanja miselnih ugank, vse v kombinaciji s terenskim pohodom. V program so vključene tudi prvine vse bolj priljubljene "sobe pobega", saj morajo udeleženci za uspešen zaključek programa v bunkerju na Primožu odkriti deaktivacijsko napravo, poiskati pot iz zapletenega labirinta podzemnih tunelov in v Parku vojaške zgodovine z njo preprečiti napad.  
K doživljajski ponudbi smo poleg omenjenega teambuilding programa dodali dodatno tudi program za najmlajše. V okviru operacije smo oblikovali izvedbo tematsko obarvanega rojstnodnevnega praznovanja za otroke, v okviru katerega se otroci za nekaj ur prelevijo v vojake in v spremstvu animatorja doživijo nepozabno izkušnjo na terenu.
Z novimi doživljajskimi programi v Parku vojaške zgodovine smo tako za turistične namene izrabili tudi širšo okolico starih vojašnic, obenem pa dragoceno dopolnili muzejsko ponudbo. Doživljajska ponudba je bila izjemno pozitivno sprejeta tudi v javnosti, saj že prejemajo povpraševanja in so začeli tudi z aktivnimi izvedbami programov.  
Če na kratko povzamemo dosežene kazalnike:
Število novih storitev:  1   
- razvoj nove oblike doživljajskega turizma
Število novih programov: 4
- izvedena delavnica »Kako registrirati turistično dejavnost«,
- izvedena delavnica »Predstavitev turistične ponudbe Parka vojaške zgodovine (teoretični in praktični del)«
- izvedena DVA programa: 
a) tematski teambuilding za organizirane skupine in dodatno
b) program za najmlajše (rojstnodnevna praznovanja z vojaškim pridihom)
- pripravili in oblikovali promocijski material;
 

Prenesite si dokument: