SEZNAM PARTNERJEV – ČLANOV LAS med Snežnikom in Nanosom

I. Javni sektor:

 1. Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: SI9908911, matična številka 5880416; ki jo zastopa župan Emil Rojc;
 2. Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka; davčna številka: SI57255440, matična številka 5883563; ki jo zastopa župan Robert Smrdelj;
 3. Občina Postojna, Ljubljanska 4a, 6230 Postojna; davčna številka: SI13053973, matična številka 5883512; ki jo zastopa župan Igor Marentič;
 4. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Tržaška 36, 6230 Postojna; davčna številka: SI55477232, matična številka 5089808000; ki jo zastopa Cvetka Kernel;
 5. Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna; davčna številka: SI96416254, matična številka 5052289000; ki ga zastopa Tina Bazjako;
 6. Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Kolodvorska 51, 6257 Pivka; davčna številka: SI37502808, matična številka 6461921000; ki ga zastopa Janko Boštjančič;
 7. KGZS – Zavod GO, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica; davčna številka: SI19169884, matična številka 5051754000; ki ga zastopa Branimir Radikon;

II. Ekonomski sektor:

 1. RRA Zeleni kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka; davčna številka: SI42185866, matična številka 1550225000; ki ga zastopa mag. Boštjan Požar;
 2. AUTENTICA – turistično razvojna agencija d.o.o., PE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 23a, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: SI25240200, matična številka 6814905000; ki jo zastopa Matjaž Primc;
 3. ZAVOD TV GALEJA Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 4s, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: SI17999251, matična številka 2286335000; ki ga zastopa Miloš Valenčič;
 4. VASCOM – Zavod za informiranje in videoprodukcijo; Postojnska 11a, 6257 Pivka; davčna številka: SI11559845, matična številka: 1673564000, ki ga zastopa Aleksander Kušljan;
 5. KMETIJA KOZLEK OBLAK Milenko, Rozmanova 19, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: SI60588748, matična številka: 100329714, ki jo zastopa Milenko Oblak;
 6. Annelise PEDERSEN PAVŠIČ s.p., Trnje 86, 6257 Pivka; davčna številka: SI12008141, matična številka: 6736661000, ki jo zastopa Annelise Pedersen Pavšič;
 7. Turistična kmetija HUDIČEVEC, Emilijan SIMČIČ s.p., Razdrto 1, 6225 Hruševje; davčna številka: SI 52113531, matična številka 5538652000; ki ga zastopa Emilijan Simčič;
 8. SMREKARJEVA DOMAČIJA, Grobišče 11, 6258 Prestranek, MELITA STEGEL - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji; davčna številka: SI 60767251, matična številka 2383233000; ki jo zastopa Melita Stegel;

III. Civilni sektor:

 1. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: 93233884, matična številka: 1175688; ki ga zastopa zakonita zastopnica Cvetka KERNEL;
 2. Zveza društev Mladinski center Postojna – enota BOREO, Vilharjeva 14, 6230 Postojna; davčna številka: SI67202691, matična številka 1146297000; ki jo zastopa Manja JČ Vesel;
 3. Turistično društvo PUDGURA, Studeno 68, 6230 Postojna; davčna številka: SI99515245, matična številka 1146203000; ki ga zastopa Evgen Požar;
 4. DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE ILIRSKA BISTRICA, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica; davčna številka: SI74455028, matična številka 1175165000; ki ga zastopa Nevenka Tomšič;
 5. Društvo Islandski konji Trnje, Trnje 86, 6257 Pivka; davčna številka: SI 91332613, matična številka 4051785000; ki ga zastopa Zvonko Pavšič;

V LAS kot kolektivna člana sodelujeta:

 • Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – priložen seznam 117 članov iz vseh sektorjev celotnega področja;
 • Zveza društev Mladinski center Postojna – enota BOREO – priložen seznam 95 članov nevladnih organizacij s področja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna;

Kolektivna člana LAS zagotavljata pokrivanje celotnega področja LAS z večino društev, organizacij, institucij in posameznikov, ter tako preko partnerstva zagotavljajo njihovo sodelovanje pri upravljanju LAS.