Člani organov Lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom

Predsednica LAS:  Cvetka Kernel (javni sektor)

Podpredsednik LAS in član UO:  Boštjan Glažar (javni sektor)

Člani Upravnega odbora

 1. Tina Kocjan (javni sektor)
 2. Rafaela Žejn (javni sektor)
 3. Tatjana Rolih (javni sektor)
 4. Boštjan Požar (javni sektor)
 5. Milenko Oblak (ekonomski sektor)
 6. Jože Želko (ekonomski sektor)
 7. Emilijan Simčič (ekonomski sektor)
 8. Ester Maver (civilni sektor)
 9. Eva Šabec (civilni sektor)
 10. Ana Širca (civilni sektor)
 11. Tadej Kogovšek (civilni sektor)

Sestava UO je predsednik in 12 članov UO, od tega 6 predstavnikov javnega sektorja  (46%), 3 predstavnik ekonomskega sektorja (23%) in 4 člani civilnega sektorja (30%).

Člani Nadzornega odbora:

 1. Tanja Šajina
 2. Erika Kovačič
 3. Janja Dekleva