Jahalne počitnice z lastnim konjem

Nosilec: Volk Tomaž s.p. Suhorje 5
Partnerji: Miroslav Delost, Šembije
Znesek sofinanaciranja: 8.934,60 €

Operacija se je pričela izvajati 1.10.2017 in se je zaključila 31.3.2018.

Z namenom oblikovati in skupaj izvajati nov turistični produkt »počitnice z lastnim konjem«, sta se združila partnerja iz dveh občin, Pivke in Ilirske Bistrice.
Izvedene aktivnosti v okviru operacije lahko v grobem povzamemo v tri sklope:
- Zunanja ureditev kmetije Volk za potrebe izvajanja turističnega produkta, s počivališčem v gozdu in dvema lokacijama za druženje in sproščanje ob obstoječi maneži.
- Vzpostavitev spletne strani in oblikovanje promocijskih materialov: CGP, majice in jakne (enotna podoba osebja/vodnikov), promocijski video in fotografije.
- Promocija turističnega produkta: Facebook stran, stalne objave na spletni strani in na Facebooku.

Skupne aktivnosti obeh partnerjev pri oblikovanju produkta so bile: določitev jahalnih poti, dogovor s ponudniki, zagotovitev statistov na konjih (skupina 5 jahačev) za fotografiranje in snemanje videa, promocija po socialni mreži.
 

Dolgoročni cilj operacije je bil z razvojem in promocijo novega turističnega produkta ustvariti pri obeh partnerjih pogoje za nastanek kvalitetnih, zelenih delovnih mest.
Kratkoročni cilji pa so bili:
- Oblikovati in v praksi preizkusiti nov turistični produkt »počitnice z lastnim konjem«
- Na kmetiji Volk urediti območja za relaksacijo in druženje turistov
- Vzpostaviti spletno stran in Facebook profil
- Izvesti promocijske aktivnosti, ki bodo pripeljale turiste in povečale prepoznavnost produkta.

Glavni učinek operacije ob njenem zaključek je ta, da je vzpostavljen trden temelj za izvajanje novega turističnega produkta, ki ima velik potencial za razvoj na širšem območju LAS. Zasnovano je partnerstvo lokalnih ponudnikov, ki bodo z izvajanjem oblikovanega produkta zapolnili svoje turistične in druge kapacitete. Z razvojem produkta »jahanje z lastnim konjem« imajo namreč gostje razlog, da ostajaj dlje in se vedno znova vračajo.

 

Oglejte si film: