Urbana prenova Postojne

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Zveza društev mladinski center Postojna, PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor Podgrad
Občine izvajanja: Postojna
Znesek sofinanaciranja: 7633,36 €

Operacija:
CELOSTNA URBANA PRENOVA MESTNEGA JEDRA POSTOJNE
Vlagatelj:
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska 4
6230 POSTOJNA

Partnerji:
PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, Podgrad
ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

Čas trajanja operacije:
Začetek: september 2017, zaključek: oktober 2018

Celotno poročilo je na voljo v prilogi!

 

Prenesite si dokument: